Židovska kultura

Budući da je Kordoba bila najveći i glavni grad Kalifata, ondje je u vrijeme Kalifata bila i najveća židovska zajednica. Židovi su živjeli u zasebnoj četvrti, a taj se dio grada i danas naziva La Judería.
Židovi su bili značajnije zastupljeni u trgovini i obrtu, ali su bili i uključeni i u ugledne krugove liječnika, znanstvenika i pravnika u gradu. Njihovo liječničko umijeće bilo je čuveno, a kao ,,neutralni'' i na svim stranama prisutni, dobro su poznavali druge države i jezike. Kako su kalifi bili vjerski tolerantni, tako su u velikoj su mjeri Židovi bili zastupljeni na kalifskom dvoru - kao liječnici, prevoditelji i diplomati (poslanici u druge države).

horizontal rule

 

.

horizontal rule

Sinagoga

Ovo je jedina nesrušena sinagoga južne Španjolske. Sagrađena je 1315., kada je grad došao pod vlast katoličkih vladara. Graditelj je bio Isaac Mejeb. 1492. godine zatvorena je. Godine 1588. pretvorena je u kapelicu Sv. Krispina, zaštitnika postolarskog ceha. Godine 1885. proglašena je nacionalnim spomenikom. Inače je dosta mala - kvadratičnog oblika, oko 6 x 6 metara. Unutarnji zidovi ukrašeni su citatima iz Knjige psalama. Ukrasi su očito arapski - radi se o stilu Mudéraj.

U zlatno doba židovske kulture (u vrijeme Omajada, 711.-1031. u gradu su postojali deseci takvih sinagoga. Ova sinagoga sagrađena je nakon tog zlatnog doba.

Ovo je jedna od najstarijih europskih sinagoga.