Palanka

Ovaj se grad naziva i Smederevska Palanka, ali Palanka mu je službeni naziv.

Ostalo: na Wikipediji (srp.)

horizontal rule

 

Parkiranje

točno pred izlogom

Crkva

Crkva

U crkvi

na večernjem bogoslužju bilo je samo nekoliko ljudi

U crkvi

je raskošni ikonostas

Ribarnica

u derutnom stanju

U središtu grada