Bratislava

 

horizontal rule

 

Stara tržnica

Crkva

Jedna od brojnih u središtu

Crkva

Jedna od brojnih u središtu

Crkva

U crkvi

Navještenja Majke Božje, gdje su Milosrdna braća

Pred crkvom

fotografira se skupina ,,kosookih'' turista

Kapucinska crkva

Građena 1708.-11

Kapucinska crkva

U središtu grada

U pozadini su Mihalska vrata (Michalská brána)

U središtu grada

U središtu grada

Anton Rubinštejn

slavni ruski skladatelj židovskoga porijekla boravio je u ovoj kući 1847.

Glavni trg

s vijećnicom u pozadini

Vijećnice

Nova (aktualna) u prvome planu i stara (muzej) u pozadini

Secesija

na glavnome trgu

Prvo sveučilište

na teritoriju današnje Slovačke je ovo - Universitas Istropolitana, koje su 1465. osnovali papa Pavao II. i hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin. Ovo je prva njegova zgrada. Danas se zove Sveučilište Jana Amosa Comeniusa

Židovski muzej

Ulaz

U Židovskom muzeju

koji prikazuje višestoljetnu baštinu ovoga naroda u Slovačkoj.

U Židovskom muzeju

slike

U Židovskom muzeju

Jedan dio slovačkih Židova (bili) su hasidi (skupina koja je nastala u 18. st. u Ukrajini), koji nose šubare

U Židovskom muzeju

U Židovskom muzeju

Improvizirani grobni humci

Židovska ulica

Staro židovsko groblje

koje je vrlo posjećeno zbog groba Chatama Sofera

Grob Chatama Sofera

je lijevo; na grobovima piše životopis pokojnika; Chatam Sofer (1762.-1839.) bio je vjerski učitelj, rođen je u Frankfurtu na Majni kao Moses Schreiber, a umro je u Bratislavi. Chatam je akronim, a sofer na hebrejskom znači isto što i Schreiber, a to je pisar. Njegov grob posjećuju religiozni Židovi iz mnogih zemalja; U gradu je (bio) cijenjen jer je nakon razgovora s Napoleonom, ovaj odlučio na napasti grad

Sinagoga

jedina preostala do danas

Katedrala Svetoga Martina

bila je izgrađena u romaničkom stilu još u 13. stoljeću.

Katedrala Svetoga Martina

uređena je u 15. stoljeću u gotičkom stilu

Katedrala Svetoga Martina

Katedrala Svetoga Martina

Riznica prikazuje kraljevske atribute - ovo je replika Krune Svetog Stjepana, a original je u budimpeštanskom parlamentu.

Katedrala Svetoga Martina

bila je krunidbena crkva ugarskih kraljeva; Budući da je ugarski kralj bio ujedno i hrvatski, tu su bili krunjeni i naši kraljevi; ova ploča navodi koji su to bili i kada su krunjeni

Anđeo

sklanja zastor pred oltarom Presvetog Oltarskog Sakramenta.

Kazalište

Filharmonija

Zgrada Slovačke filharmonije

Bugarski kulturni institut

Spomenik na glavnim šetalištu

Kod Novoga mosta

i katedrale Sv. Martina

Tvrđava

Na Dunavu

Muzej Mađara u Slovačkoj

Mađarska nacionalna manjina čini 10% stanovništva Slovačke i najzastupljenija je na jugu (kao što prikazuju karte, žuta boja predstavlja Mađare) - jer je Slovačka stoljećima bila dio Ugarske.

Muzej Mađara u Slovačkoj

Muzej Mađara u Slovačkoj

Muzej Karpatskih Nijemaca

Muzej Karpatskih Nijemaca

Muzej Karpatskih Nijemaca

Muzej Karpatskih Nijemaca

Lutherov prijevod Biblije

Spomen-ploča

o Nijemcima u Slovačkoj, koji su 1944.-47. morali napustiti ovu zemlju nakon 800 godina boravka u njoj

Crkva Presvetoga Trojstva

kraj muzeja o Mađarima i Nijemcima u Slovačkoj

Tvrđava

Oko katedrale Sv. Martina

je jedan kraj glavnoga šetališta.

Djevojka i lane

na glavnome šetalištu

Fasade

u središtu grada

Fasade

u središtu grada

Još jedna

zanimljiva skulptura u gradu - radnik viri iz ,,šahta''

Još jedna

zanimljiva skulptura u gradu - pozdrav šeširom

Secesija

na glavnome trgu

Secesija

na glavnome trgu

Francusko veleposlanstvo

na glavnome trgu

Secesija

na središnjem trgu

Secesija

na središnjem trgu

U crkvi

U crkvi

Većina stanovnika su rimokatolici.

Barokna propovjedaonica

U središtu grada mnogo je crkava.

Barokni oltar

u jednoj od mnogih crkava u središtu grada

Juha u kruhu

u nacionalnom restoranu

Skulptura paparazzija

Skulptura paparazzija

Šetalište i trgovine

u središtu grada

Trgovačka ulica

s tramvajskom prugom

Čovjek na krovu!

i još na kugli! :))

Novi poslovni dio grada

kod autobusnog kolodvora

Stambena četvrt

Na rubu grada

Oko poslovne četvrti

U pozadini je novi most.

Veliki park

u središtu grada

Nova gradska vijećnica