Tropske kišne šume

Singapur nema samo izgrađeni dio. Ima ovdje i pravih tropskih kišnih šuma, čak i jedno selo te - kobri!
Obići ćemo rezervat Bukit Timah te mali otok Ubin.

horizontal rule

 

Crkva Singapura

na putu za rezervat Bukit Timah. To je anglikanska crkva.

Stambeno naselje

na putu za rezervat Bukit Timah

Majmuni

u stambenom naselju na rubu rezervata Bukit Timah.

Park kraj rezervata Bukit Timah

Kraj rezervata Bukit Timah

Pravila kako (ne) postupati s majmunima

Pravila kako (ne) postupati s majmunima

Za sve se zna kolika je kazna.

Majmuni

Rezervat Bukit Timah

Rezervat Bukit Timah

Hinduskinja u šetnji rezervatom.

Rezervat Bukit Timah

ima stroga pravila.

Rezervat Bukit Timah

ima označene biljke.

Rezervat Bukit Timah

Rezervat Bukit Timah

ima očuvanu prvobitnu tropsku kišnu šumu.

Rezervat Bukit Timah

Rezervat Bukit Timah

Nekada je u njemu živio tigar ljudožder.

Rezervat Bukit Timah

Prvobitna tropska kišna šuma u sred grada.

Rezervat Bukit Timah

Rezervat Bukit Timah

Rezervat Bukit Timah

Netaknuta tropska kišna šuma.

Rezervat Bukit Timah

Obitelj iz Australije.

Rezervat Bukit Timah

Rezervat Bukit Timah

ima označene staze.

Rezervat Bukit Timah

Rezervat Bukit Timah

Najviša je točka u gradu (163 m) i u samom je geometrijskom središtu države (grada).

Rezervat Bukit Timah

Na putu iz rezervata Bukit Timah

Na putu iz rezervata Bukit Timah

Na putu iz rezervata Bukit Timah

Otok Ubin

Na otok se dolazi ovakvim neurednim brodićem. Ovaj vozač je na polasku na kineskom vikao na goste Kineze. Nije sve u Singapuru pristojno, čisto i obrazovano.

Otok Ubin

Pristajanje brodića

Otok Ubin

Taoistočki hram

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

,,Otok" se na indonezijskom kaže ,,pulau" pa je tako ovaj otok svugdje označen kao ,,Pulau Ubin".

Otok Ubin

ima još jedino očuvano selo u državi.

Otok Ubin

Otok Ubin

Lopoči uz palme.

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Obitelj divljih svinja. Čovjek na informacijskom pultu, koji je ovdje bio, kaže da nema opasnih životinja pa tako ni svinje nisu opasne. Onda slučajno spomene kobre. Na pitanje može li se čovjek spasiti ako ga ona ugrize, kaže: ,,Ovo je otok, liječnik je daleko... Da Vas ugrize, bili biste brzo mrtvi, gospodine (vrlo često kolonijalno ,sir')." Sve to priča bez uzbuđivanja!

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

U ovome gustišu zna biti kobri.

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Palmi i drugoga drveća ovdje ima u izobilju.

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Zrakoplovi slijeću u obližnju singapursku zračnu luku Changi.

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Šuma mangrove.

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Mangrove ima korijen djelomično u vodi.

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Ove biljke prilagodile su se životu u slanoj vodi.

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Stijene su granit.

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Granitni obluci zaobljeni radom vode. Uzeo sam neke za školsku petrografsku zbirku.

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

U ovoj šumi ima divljih kokoši - sličnih ,,Jureku" i ,,Katici".

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

I ove biljke prilagodile su se prskanju slanom vodom.

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa

Otok Ubin, lokalitet Chech Jawa