Ruski muzej


Ovaj muzej otvorio je car Aleksandar III. 1898. godine kao Carski muzej ruske kulture. On, dakle, javnosti predstavlja rusku kulturu, ma kako opširno to zvučalo. Radi se o likovnim ostvarenjima ruskih umjetnika kojih muzej posjeduje 360 000, a samo dio njih je izložen.

U slikarstvu se vidi ogromni utjecaj Zapada, čak i kod slika s religioznim sadržajem, za koje ne možete reći dolaze li iz katoličkog ili pravoslavnog kulturnog okružja.

Pogledajmo: 

 

Nebo

iznad Muzeja - dan je bio preksaran

Zgrada

je upravo u renoviranju.

Orao

simbol ruske države na ogradi ulaza u vrt Muzeja

Vrt

Kad prođete kroz vrata ograde, dolazite u veliki vrt - nekada je to bila plemićka palača s vrtom

Stepenište

na ulazu u zgradu

Stepenište

U stepeništu

Osnivač

,,Ruski muzej Aleksandra III. 13.4.1895. osnovan, 7.3.1898. otvoren'' - piše na staroruskom.

Zbirka ikona

Ovdje su ikone Rubljeva i drugih autora; Ruske se ikone izrađuju po uzoru na bizantske i tu se radi o utjecaju istočnokršćanske tradicije

Ikona

Ivan Krstitelj, između 1387. i 1398. Carigrad (Konstantinopolis); Počeci ruske umjetnosti ikona su, naravno, u Bizantu

Vrijeme žetve

G.G. Misojedov, 1887.; čuvena slika

U rat

K.A. Savitski, 1888.

Procesija

I.M. Priašnikov, 1893.

Zaporošci

Zaporoški kozaci pišu podrugljivo pismo turskom sultanu - Ilja Repin, 2. pol. 19. st.

U toplim krajevima

N.A. Jarošenko, 1890.

Zaboravljeno groblje

J.J. Klever

Glava Židova

V.D. Polenov

Proljeće na Krimu (Jalta: Judino drvo u cvatu)

J.E. Kračkovski, 1902.

Dolaze

A.P. Rjabuškin, 1901.

Neronova smrt

V.S. Smirnov, 1888.

Rusko slikarstvo

Rusko slikarstvo

Rusko slikarstvo

Rusko slikarstvo

Očit utjecaj zapadnoga slikarstva

Noli me tangere (Ne diraj me); Uskrsli Krist ukazuje se Mariji Magdaleni

A.A. Ivanov, 1835.; Slika izgleda kao katolička!

Sveta Rusija

M.V. Nesterov, 1905.

Oko Blagovijesti

M.V. Nesterov, 1895.

Veliki zavjet

M.V. Nesterov, 1898.

Ubijeni princ Dimitrije

M.V. Nesterov, 1899.

Prepodobni (blaženi) Sergije Rodoneški

M.V. Nesterov, 1899.

Misli (meditacije)

M.V. Nesterov, 1900

Karneval (maškare)

B.M. Kustodijev, 1916.

Majka Božja

V.M. Vasnecov, 1901.

Očinstvo

V.M. Vasnecov, 1907.

Spasitelj

V.M. Vasnecov, 1901.

U muzeju

U muzeju

U muzeju

U muzeju

U muzeju

U muzeju

Pučka umjetnost Rusije

Drvena kuća

Pučka umjetnost Rusije

Drveni prozor

Pučka umjetnost Rusije

narodne nošnje

Pučka umjetnost Rusije

Pučka umjetnost Rusije

Pučka umjetnost Rusije

Pučka umjetnost Rusije

Pučka umjetnost Rusije

Vaza

O.P. Lušina, 1983.

Vaza

O.P. Lušina, 1984.

Lonac za kompot

A.T. Busova, 1978.

Tanjur

E.V. Mosina, 1978.

Pučka umjetnost Rusije

Žlica

O.N. Veselova, 1977.

Pribor

O.N. Veselova, 1978.

Lonac

O.N. Veselova, 1977.

Pribor za kvas

Kvas je vrsta pića, popularno u Rusiji;

S.A. Demidov und T.V. Baranova, 1978.

Pribor za sok

T.N. Krovatkina, 1978.

Pribor za med

E.N. Dospalova i N.V. Morozova, 1978.

Pribor za čaj

E.N. Dospalova und N.N. Solonicina, 1978.