Kremlj


Kremlj ima mnogo gradova u Rusiji. Ova riječ označava grad u gradu u kojem je sjedište svjetovne i crkvene vlasti. Moskovski Kremlj simbol je Rusije. Ondje su najvažniji državni organi i povijesno važne crkve, u kojima je bilo sjedište Ruske pravoslavne crkve.

Wikipedija (enlg.)

horizontal rule

 

Treba čekati

za kupnju ulaznice

Trojicka kula

Državni Kremaljski dvorac

Car-top

Car-zvono

Zgrada Senata

U Kremlju

Crkveni trg

Crkveni trg

Crkva rizopoloženja

Uspenska crkva

je crkva u kojoj su se ustoličavali ruski patrijarsi

Uspenska crkva

Uspenska crkva

Uspenska crkva

Ulaz

Uspenska crkva

U crkvi

Arkanđelska crkva

Arkanđelska crkva

je crkva s grobovima većine ruskih careva.

Arkanđelska crkva

Arkanđelska crkva

Arkanđelska crkva

Ikonostas

Zvonik Ivana Velikoga

Zvonik Ivana Velikoga

Zvonik Ivana Velikoga

Zvonik Ivana Velikoga

Patrijarhatski dvorc s crkvom Dvanaestorice apostola

Patrijarhalni dvorac

Muzej Moskovskoga patrijarhata

Muzej Moskovskoga patrijarhata

Muzej Moskovskoga patrijarhata

Arkanđelska crkva

Arkanđelska crkva

Ulaz

Arkanđelska crkva

Blagoveščenska crkva

Blagoveščenska crkva

Blagoveščenska crkva

Blagoveščenska crkva

Veliki Kremaljski dvorac

Veliki Kremaljski dvorac

Veliki Kremaljski dvorac

Теремной дворец