Crkva Kazanskoj ikoni Majke Božje

Ova se crkva nalazi na Crvenome trgu i jedan je od njegovih simbola.


Povijest

 
- ne zna se kada je izgrađena prva crkva ovdje, ali prvi se put spominje 1625. drvena crkva

 - nakon požara 1635. izgrađena je kamena crkva i posvećena 15.10.1636.

 - crkva je bila jedna od važnijih u gradu; upravitelj crkve bio je jedna od najuglednijih osoba moskovske duhovnosti

 - 21. (8.) 6. 1918. patrijarh Tihon na propovijedi je objavio da je strijeljan car Nikola II. (koji je bio zbačen u Listopadskoj revoluciji;
        strijeljana je i cijela obitelj koja je nedavno proglašena svetom

 - 1936.: crkva je srušena, a na njezinom mjestu bio je javni WC

 - 4. 11. 1993.: novoizgrađenu crkvu posvetio je patrijarh Aleksej II. na dan moskovskog čašćenja Kazanske ikone


 

horizontal rule

 

Kazanska crkva

nalazi se na Crvenome trgu

Kazanska crkva

Kazanska crkva

na Crvenom trgu

Kazanska crkva

uvečer, u Velikom tjednu (rus. Tjednu muke) 2009.

Ulaz

U crkvu ulazi mnogo vjernika tijekom dana, a pomoću zvučnika molitva se čuje i na Trgu (ne cijelom jer je ogroman!)

U predvorju crkve

U crkvi

Ikona

Majka Božja

Raspelo

Svećenik

predvodi bogoslužje jednog ljetnog dana 2008.

Ukrašavanje crkve

za Uskrs 2009.

Blagoslov uskrsne hrane

Molitva svijećama