Majka Božja Iverska

Na jednome od ulaza na Crveni trg nalazi se jedna Iverska kapelica. Nazvana je tako po ikoni Majke Božje čija je priča vrlo zanimljiva: u vrijeme ikonoborstva u Bizantskome carstvu (9. st.) u samostanu Iviron na Svetoj gori (Atosu) redovnici su ikonu bacili u more da je ikonoborci ne bi oskvrnuli. No, ona nije potonula, nego se čak iz vode digao ognjeni stup. Ikona je bila vrlo štovana, a ruski patrijarh Nikon htio ju je i u Rusiji, da je čuva. Napravljena je kopija i ona je otpremljena ovamo. Budući da je ova ikona na vratima Crvenoga trga, Majku Božju Iversku nazivaju i Vrataricom.

U Iverskoj kapelici pjevaju se akatisti (molitve slične litanijama) svakoga dana u 8, 10, 12, 14, 16 i 18 sati. Akatist traje oko sat i pol pa se može reći da (organizirana) molitva u Iverskoj kapelici ne prestaje. Akatiste predvode svećenici iz čitave Moskve s kojima dođe i nekoliko pjevačica. Molitveni zazivi završavaju riječima ,,Raduj se blaga Vratarice, koja otvaraš rajske dveri vjernicima!" Kako to zvuči, čujte ovdje, a akatist usred moskovske vreve ovdje.

 

 

horizontal rule

 

Ulaz

U ovu oazu pobožnosti je na vrlo živome mjestu - uokolo su prodavači suvenira i brojni turisti.

U kapelici

desno je ikona Majke Možje Iverske

Ikona

Bogorodice Iverske

Križ i svijeće

Svaki stalak za svijeće u ruskim crkvama ima križ pod koji su Marija i Ivan Apostol

Akatist

Svećenici i pjevačice iz svih moskovskih župa svakodnevno dolaze ovamo tako da akatist goto da ne prestaje.