Speyer

 - izgovara se: Špajer
 - grad u Porajnju, najrazvijenijem dijelu Njemačke
 - ima oko 50 000 stanovnika
 - katedrala je čuvena: romaničkoga stila, trenutno najveća romanička katedrala na svijetu
 - u gradu je još od srednjega vijeka čuvena židovska zajednica, ali muzeji su nažalost bili zatvoreni

Wikipedija (engl.)

horizontal rule

 

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Stari dio grada

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Počeo ju je graditi car Konrad II. 1024. s ciljem da bude najveća crkva kršćanskoga Zapada (jer Svetu Sofiju u Carigradu nije mogao nadmašiti).

Romanička katedrala

U ratu za falačku baštinu 1689. francuska vojska oštetila je i opljačkala katedralu. Zauzvrat je njemačka vojska bombardirala čuvenu katedralu u francuskom Reimsu.

Romanička katedrala

sjedište je katoličke biskupije Speyer

Romanička katedrala

proglašena je Svjetskom kulturnom baštinom (od UNESCO-a).

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala

Romanička katedrala