Istočna Njemačka
Početna
Porajnje

Bavarska

Franačka

Wolfsburg


Berlin 


Saska                                                Frankfurt na Odri
                   
Magdeburg                                              Halle
              

Rostock                                                     Priča o jednoj granici
               

Jena                                                             Gera
                


Potsdam