Gera

 - 995.g.: prvi put se spominje
 - 1533.g.: grad je prihvatio Lutherovu reformaciju
 - danas ima oko 100 000 stanovnika
 - Gera je grad Istočne Njemačke u kojem se može vidjeti još mnogo tragova socijalističkog razdoblja.

Više na Wikipediji (njem.)

 

horizontal rule

 

Gradilište

kraj Glavnog kolodvora

Ivanova crkva (Johanniskirche)

je evangelička (luteranska) crkva.

Ivanova crkva (Johanniskirche)

Ivanova crkva (Johanniskirche)

Neogotički stil

Krajolik

(nekad) socijalističkog grada

Krajolik

(nekad) socijalističkog grada

Krajolik

(nekad) socijalističkog grada

Prazni stanovi

Nakon ujedinjenja Njemačke, mnogo ,,istočnih'' Nijemaca preselilo je na Zapad, a njihovi stanovi na Istoku ostali su prazni.

Prazni stanovi

pričaju o nekadašnjem životu u Geri, u vrijeme socijalizma.

Reklama ,,Coca Cole''

kao u filmu ,,Goodbye, Lenin'' u vrijeme socijalizma bila je nezamisliva na ovome mjestu.

Prodaja stanova

se reklamira na ovoj zgradi, kakve su se gradile u socijalizmu.

Tipični izgled

središta jednog socijalističkog grada

Tipični socijalistički karakter grada

sada se malo promijenio, ali se ipak vidi kakav je bio.

Aleksandar Sergejevič Puškin

najveći ruski književnik u vrijeme sovjetske dominacije istočnom Njemačkom dobio je svoj spomenik ovdje. Nakon promjena spomenik je ipak ostao, a jedna žena mi kaže da joj ne smeta jer je Puškin bio umjetnik i živio puno prije socijalizma. Ipak spomenik jednom ruskom književniku u jednom njemačkom gradu je neobičan.

Clara-Zetkin-Strasse

Nazivi ulica i trgova prema socijalističkim junacima ostali su u cijeloj Istočnoj Njemačkoj.

Oronula fasada

jedne zgrade; mnoge su obnovljene, ali još uvijek ima posla.

Obnavljanje

fasade gradske vijećnice