Bonn

,,Bundesdorf"

horizontal rule

 

,,Lijevo hodati, desno stajati''

Rajna

je najprometnija europska rijeka; tako je i ovdje teško vidjeti je bez brodova

Rajna

ima na svom ušću ima Rotterdam - najprometniju luku Europe i jednu od prve tri na svijetu

Spomenik Konradu Adenaueru

Spomenik Konradu Adenaueru

savezni kancelar u vrijeme najvećeg gospodarskog razvoja zapadne Njemačke - nakon Drugog svjetskog rata kada se obnavljala

Spomenik Konradu Adenaueru

susretao se još s njemačkim carem Vilhelmom

Bivši Ured kancelara

koji je početkom 1990-tih preseljen u Berlin

Romanička crkva

Romanika je karakteristična za Njemačku.

Romanička crkva

Romanička crkva

U blizini je Beethovenova rodna kuća.

Romanička crkva

Romanička crkva