Židovski Amsterdam

 

Do Drugog svjetskog rata amsterdamska židovska zajednica bila je jedna od najutjecajnijih u svijetu, a Amsterdam je bio svjetska metropola židovstva.
Krajem 16. stoljeća židovstvo je u gradu zabilježilo značajnije početke. Tada su iz Portugala i Španjolske, odakle su bili izgnani, Židovi stigli u vjerski tolerantni Amsterdam. Time su uvelike pomogli njegovom razvoju jer su imali trgovačke veze u mnogim zemljama. Španjolska i Portugal tim su potezom gospodarski oslabili. Amsterdam je tada sa 200 000 stanovnika bio snažni gospodarski centar svijeta, a dolazak Židova još ga je osnažio, i to znatno. Mnogi su Židovi postali brusioci dijamanata.

Židovi iz Španjolske i Portugala nazivaju se Sefardi. Po dolasku u Amsterdam sagradili su sinagogu. Zbog tadašnjih sukoba između Nizozemske i Španjolske, španjolsko ime nije bilo popularno pa sinagoga nije bila nazvana španjolskom (iako je većina Židova bila odande), nego portugalskom. Portugalska sinagoga u Amsterdamu, nazvana Esnoga (na ladino jeziku אסנוגה), jedna je od najraskošnijih na svijetu jer je sefardska zajednica bila vrlo bogata. Kada je skupina njemačkih i poljskih Židova, Aškenaza, stigla u grad, mogla je preko puta Portugalske sagraditi tek mnogo skromniju sinagogu. U kompleksu aškenaskih sinagoga danas je Židovski povijesni muzej, koji prikazuje bogatu židovsku baštinu grada.


Jedan od amsterdamskih Židova bio je čuveni filozof Baruch de Spinoza (1632.-1677.). Njegova djela Etika, Teološko-politički traktat i Politički traktat umnogome su utjecala na kasnije filozofe i razvoj filozofije uopće. Međutim, on nije bio uvažen od židovske zajednice. Nasuprot tome, bio je u njoj nepopularan, dapače svečano izopćen i proklet i to ovim riječima: Neka je proklet danju i neka je proklet noću! Neka je proklet kada spava i proklet kada ustaje! Neka mu Gospodin nikada ne oprosti. Neka mržnja i revnost ovih ljudi plamte protiv njega, koji je svakom mržnjom opterećen, koje su zapisane u knjizi zakona. On je njegovo ime pod nebom uništiti!
Ovo djeluje više kao riječ neke sotonske zajednice, a ne židovske općine – ponekad i sveti oci zablude. Ovime nitko ne bi trebao smjeti imati nikakve kontakte sa Spinozom.
 


Baruch de Spinoza; portugalski
Bento de Espinosa; hebrejski ברוך שפינוזה
Amsterdam, 1632.; Den Haag, 1677.
(Wikipedija)


Čime je Spinoza izazvao ovaj bijes? Time što je napisao da Biblija nije Božja objava, nego ljudsko djelo i svjedok povijesti. Židovska se vjera temelji na većem dijelu Biblije, a kršćanstvo na čitavoj. Osim napada na vlastitu vjeru, židovski vjerski oci bili su bijesni i zbog mogućeg pomućenja dobrih odnosa s kršćanskom većinom u gradu. Zbog oga su ga prokleli.

U Drugom svjetskom ratu nacisti su okupirali grad i gotovo uništili židovsku zajednicu. Jedna od svjedokinja tih događaja bila je židovska djevojčica Ana Frank. Njezina je obitelj bila prognana iz Frankfurta u Njemačkoj i došla ovamo, a njihova kuća je još tu i uređena je u muzej (nažalost, nisam ga posjetio). Obitelj Ane Frank ubijena je u koncentracijskim logorima.

Naravno, židovska povijest nije samo holokaust. Pogledajte jedan njezin dio na ovim fotografijama!

 

 

Weesperstraat

Židovska četvrt

Esnoga (אסנוגה)

Portugalska sinagoga građena je u razdoblju 1671.-1675. i još uvijek služi kao sinagoga.

Esnoga (אסנוגה)

Portugalska sinagoga pokazuje raskoš sefardske zajednice u 17. stoljeću. Nazvana je po Portugalu jer je tada Španjolska kao neprijatelj bila nepopularna pa ništa u vezi s njom nije bilo poželjno - rat je često nerazuman.

Esnoga (Portugalska sinagoga)

Ovo je teba (bima), mjesto odakle kantor predvodi bogoslužje.

Aškenaska sinagoga (Židovski povijesni muzej)

Joods Historisch Museum prikazuje raskošnu prošlost židovske zajednice Amsterdama.

Aškenaska sinagoga (Židovski povijesni muzej)

Kompleks aškenaskih sinagoga nazvan je Visokonjemačkim (jer su Aškenazi iz Njemačke). Sastoji se od četiriju starih sinagoga koje su povezane čelično-staklenom konstrukcijom. Ovo je prva, Velika sinagoga (Grote Synagoge), sagrađena 1670. godine.

Mikve

Mikve je obredno kupalište. I ono je u sklopu Židovskoga povijesnoga muzeja (Visokonjemačkih sinagoga).