Polderi

 

Polder je nekadašnje morsko dno koje je isušeno gradnjom brane i crpljenjem vode. Niži je od razine mora, a da ga more ne preplavi, sprečava brana. Izgradnjom poldera Nizozemska je dobila mnogo novog teritorija – proširila se na račun Sjevernog mora. Polder se koristi kao i svako drugo zemljište – za poljoprivredu, gradnju naselja, prometnica... Amsterdamska zračna luka nalazi se u polderu.

Video snimka u kojoj se vidi i objašnjava brana u Scheveningenu zbog koje postoji polder u zaleđu. Video snimka snimljena je na sjevernom moru, u ljetovalištu Scheveningen.

 

 

Polder

između Haarlema i Rotterdama – snimljeno iz vlaka

Polder

između Haarlema i Rotterdama – snimljeno iz vlaka

Polder

između Haarlema i Rotterdama – snimljeno iz vlaka

Polder

između Haarlema i Rotterdama – snimljeno iz vlaka

Zračna luka

Amsterdamska zračna luka Schiplo izfrađena je u polderu, na nekoliko metara ispod morske razine.

Polder

između Haarlema i Rotterdama – snimljeno iz vlaka

Intenzivna poljoprivreda u polderu

između Haarlema i Rotterdama – snimljeno iz vlaka

Intenzivna poljoprivreda u polderu

između Haarlema i Rotterdama – snimljeno iz vlaka