Haarlem

Povijest

- 10. st.: prvi put se spominje
- 11.-13. st.: sjedište grofova Holandskih
- 1245.: grofovi Holandski daju naselju gradska prava pa je Haarlem tako nakon Dordrechta drugi po starosti grad u Nizozemskoj
- 1573.: nakon kraće samostalnosti, Španjolci ponovo osvajaju grad
- 17. st: živa likovna djelatnost u gradu: Frans Hals, Jacob van Ruisdael, Philip Wouverman, Adriaen von Ostade
 


Grote Markt (Veliki sajamski trg) u 17. stoljeću (Wikipedija)

Haarlem danas

Grad je smješten u konurbaciji Ranstad Holland pa su u njegovoj blizini veliki gradovi Amsterdam i Rotterdam, ali i drugi manji. U gradu živi oko 149 000 stanovnika. Središte Haarlema vrlo je slikovito.
 

horizontal rule