Dijamantni Amsterdam


Dijamanti u ovom gradu počeli su se proizvoditi 1586. godine. Mnogi od vjerskih izbjeglica, protestanata i Židova, bili su brusioci dijamanata. Kada su otkriveni dijamanti u Južnoj Americi, posebice u Brazilu, i kasnije u južnoj Africi (1867.), Amsterdam se razvio u najvećeg proizvođača dijamanata na svijetu. Mnogo od te tradicije ostalo je do danas.

Prva svjetska izložba dijamanata održana je 1936. ovdje. U Drugom svjetskom ratu doživjela je krizu jer je među Židovima otjeranima iz grada bilo oko 2000 brusitelja.

Danas djeluje 15 brusionica i oko 60 pogona. Jedna od devetnaest burzi dijamanata na svijetu ima sjedište u Amsterdamu. Amsterdamski su dijamanti poznati u svijetu po svojoj kvaliteti.

 

 

U izlogu

Pogledajte cijene!

U izlogu

U izlogu

Na ulici

Na ulici

Na ulici

U brusionici

U brusionici

U brusionici

U brusionici