Crkve Amsterdama


Amsterdam je veliki grad i kao takav ima raskošno uređene bogomolje. Od osnutka do reformacije u 16. stoljeću bio je katolički, a onda je prihvatio Kalvinovu reformaciju te su danas najznačajnije crkvene zgrade one Reformirane (,,kalvinističke'') crkve. Pogledajmo neke od njih!
 

 

Oude Kerk (Stara crkva)

Bogoslužje Reformirane crkve - pjevanje psalma. Služba riječi odvija se u jednom dijelu crkve.

Oude Kerk (Stara crkva)

Bogoslužje Reformirane crkve – za službu darova vjernici se sele u drugi dio.

Oude Kerk (Stara crkva)

Ovo je najstarija crkva u gradu. Izgrađena je 1306. i služila je kao uzor mnogim kasnijim crkvama u Nizozemskoj. Utrehtski biskup posvetio ju je Svetom Nikoli, zaštitniku grada.

Oude Kerk (Stara crkva)

Orgulje

Oude Kerk (Stara crkva)

U reformaciji je istaknuta ideja da se Bog ne prikazuje kipovima ili slikama, jednako kao ni sveci koje Reformirana crkva zapravo i nema jer misli da je Isus Krist jedini zagovaratelj ljudi pred Ocem.

Stara je crkva vjerojatno jedina na svijetu ispred koje su nanizani bordeli.

Nieuwe Kerk (Nova crkva)

Nova crkva izgrađena je na Damu, u 15. stoljeću, kao kasnogotička križna bazilika. Odmah do nje je Kraljevska palača. Od 1814. ovo je krunidbena crkva nizozemskih kraljeva. Više ne služi kao crkva, nego kao muzej.

Zuidekerk (Južna crkva)

Građena je od 1603. do 1611. kao prva protestantska crkva u gradu. Od 1929 više ne služi kao crkva, nego kao prostor za kulturne priredbe.

Sveti Nikola

Sveti Nikola zaštitnik je grada. Protestantizmu nije svojstveno štovanje svetaca, to je ostatak još katoličke prošlosti grada. No, ipak se more reći da je ovaj svekršćanski svetac ovdje ipak omiljen.