MuzejiAmsterdam ima vrlo vrijedne i bogate muzeje, koji su jedan od razloga dolaska brojnih turista u grad. Upoznajmo neke od njih!
 

 

Muzej grada

s nakrivljenim ulazom!

Rijksmuseum

je najpoznatiji

Rijksmuseum

Rijksmuseum

želi posjetiti mnogo ljudi...

Muzej Van Gogha

U Muzeju Van Gogha