Pečuh

Početna stranica
Pečuh je grad u južnoj Mađarskoj, u Baranji. Cijela Baranja je od 10. stoljeća sve do 1945. bila sasvim mađarska, a onda je jedan njezin dio pripao Hrvatskoj.
Naziv ,,Pečuh'' je staroslavenski: ,,pet čuh'' znači pet crkava. Ovdje je još u ranokršćansko vrijeme bilo pet crkava. Stari njemački naziv je ,,Fünfkirchen'', a latinski ,,Quinque Ecclesiae'' - i jedno, i drugo doslovno znači ,,Pet Crkava''.
Ovaj je grad najveći grad južne Mađarske - ima oko 160 000 stanovnika.

Više o gradu
Katedrala


Folklor regije BonyhartNa ulicama grada