Salona


- Salona je bilo grad u vrijeme Rimskoga carstva
- forum, amfiteatar (arena), kazalište, terme, hramove, mnoštvo kuća, ulice, a od 4. st. i katedrala - imala je sve što i svaki veći rimski grad
- glavni grad rimske provincije Dalmacije
- Salonu su razorili Barbari prije oko 1500 godina
- krajem Salone počeo je život grada Splita (jer je stanovništvo uništene Salone pobjeglo u obližnju palaču cara Dioklecijana)
- Salona je imala oko 60 000 stanovnika - bila je najveći grad na istočnoj obali Jadrana
- iz Salone je bio i rimski car Dioklecijan - on si je izgradio palaču kraj svoga rodnog gradada bi u njoj uživao u mirovini
- Sv. Dujam bio je biskup Salone - u vrijeme Dioklecijanovog progona kršćana bio je bačen s kamenom u more
- Kad je kršćanstvo postalo priznato i, ubrzo nakon toga (u 4. st.), proglašeno jedinom valjanom religijom u Carstvu, gnjevni kršćani su izbacili
  Dioklecijanovo tijelo iz njegovog muzeja u Palači i proglasili je katedralom - Splitska katedrala je najstarija na svijetu s kontinuitetom namjene
- Salona je bila na mjestu današnjeg Solina, grada kraj Splita


Video:
    Terme

    Amfiteatar
    Prva crkva

   

horizontal rule

 

Solin (Salona) pod Kozjakom

Kraj Splita

Pogled s mjesta Salone (iz Solina) na obližnji Split

Pogled na Split

Manastirine

su bile gradsko groblje

Manastirine

Manastirine

Manastirine

Manastirine

Manastirine

Manastirine

Manastirine

Manastirine

sarkofag (,,lijes")

Manastirine

Manastirine

Manastirine

Manastirine

pod Kozjakom

Uz Manastirine

Uz Manastirine

Uz Manastirine

znakovito uređen današnji stol sa stolicama

Uz Manastirine

Pogled na Split

Put prema ostatku grada

S Manastirina se spuštamo prema ostatku grada.

Episkopalni (katedralni) kompleks

Nakon dopuštenja kršćanstva (313. g.) svaki veći grad u Carstvu proglašen je centrom biskupije. Crkva u kojoj stoluje biskup (lat. episcopus), naziva se katedralom.

Episkopalni (katedralni) kompleks

Tu su i ostaci katedrale.

Rekonstrukcija katedrale (bazilike)

Ovako je izgledala.

Episkopalni (katedralni) kompleks

Episkopalni (katedralni) kompleks

Episkopalni (katedralni) kompleks

Episkopalni (katedralni) kompleks

Episkopalni (katedralni) kompleks

Episkopalni (katedralni) kompleks

Episkopalni (katedralni) kompleks

Episkopalni (katedralni) kompleks

Terme

Rimljani su gotovo po cijelom Carstvu uživali u toploj vodi.

Terme

su bile i mjesto sastajanja sa sugrađanima - poput čitaonica u vrijeme Ilirskog preporoda ili kafića danas.

Episkopalni (katedralni) kompleks

Episkopalni (katedralni) kompleks

Pet mostova

U 1.st. pr.n.e. izgrađen je most preko rijeke Jadro, koji je imao pet lukova. On je bio na regionalnoj cesti, koja je bila nastavak gradske ulice Decumanus maximus.

Porta Caesarea

Carska vrata bila su istočna gradska vrata. Neposredno izvan zida,uz njih, cesta se račvala na dvije: jedna je išla u unutrašnjost,a druga duž obale.

Danačnji grad

Solin - pogled na maslinik i naselje

Hram na Forumu

Forum je bio pravokutnik 70 x 45 m i na njemu su u vrijeme cara Augusta podignuta tri hrama: Jupiteru,Junoni i Minervi. Ta tri hrama tvorila su vjersko središte grada, nazvano Kapitolij. Svaki je grad na svom Kapitoliju imao hramove ovih božanstava, koji su nazvani Kapitolijska trijada.

Hram na Forumu

Na zapadnoj strani Foruma podignut je u 2. pol. 1.st. n.e. teatar (kazalište).

Nekropola

Groblje; na grčkom: nekro (mrtvav) + poli (grad) = grad mrtvih

Nekropola

Kapljuč

Na ovom su lokalitetu nastarije grobišne bazilike grada Salone. Ona je izgrađena sredinom 4.st., nakon dopuštanja kršćanstva, nad grobovima petorice kršćanskih mučenika iz vremena dok je kršćanstvo još bilo zabranjeno (u vrijeme Dioklecijana). Petorica kršćana ubijeni su u amfiteatru 304.godine.

Amfiteatar

tj. ono što je ostalo od njega

Amfiteatar

Amfiteatar

Amfiteatar

Ovdje su u travnju 304. pogubljena petorica kršćana: svećenik Asterije i četvorica vojsnika careve (Dioklecijanove) straže (Antiohijan, Gajan, Plaulinijan i Telije). Na njihovim je grobovina nakon legaliziranja kršćanstva izgrađena bazilika na Kapljuču.

Amfiteatar

Amfiteatar

Kamena kuća

pored amfiteatra

Kamena kuća

Kamena kuća

Solinski maslinik

1500 godina poslije

Solinski maslinik

Solinski maslinik