Mosor

Mosor je planina kraj Splita. Građen je od karbonatnih stijena, uglavnom jurskog vapnenca (prije 200 000 000 - 145 000 000 godina). Tada su današnje stijene koje grade Mosor bile morsko dno! Mosor se izdigao kada se jedan dio Afričke litosferne ploče odvojio i krenuo na sjever gdje se sudario sa Euroazijskom pločom. Litosferne ploče kreću se brzinom od nekoliko centimatara godišnje pa izračunajte koliko joj je trebalo!

Kako je građen od karbonatnih stijena (vapnenca), koje su topive u vodi, na Mosoru ima mnogo krških reljefnih oblika, posljedica otapanja. Na ovom planinarenju vidjeli smo najviše kamenica - šupljina koje je napravila voda stojeći na mjestu u obliku lokve.

Od planinarskog doma popeli smo se na Vickov stup, a onda smo grebenom (što je bilo opasno, zbog snijega kojega je 22.3. na vrhu bilo) stigli do Velikog Kabla, najvišeg vrha Mosora (1339 m).

Video snimke s najvišeg vrha: video 1, video 2.

horizontal rule

 

selo Gornje Sitno

Ovo je sam početak uspona, nakon izlaska iz autobusa. Već je tu vrlo strma stijena.

Krš

Na ovim se stijenama vide kamenice - šupljine koje je oblikovala voda otapanjem stijena.

Vapnenac

Ove stijene bile su nekada morsko dno u tropskim širinama u Africi, u mezozoiku (prije 230 - 66 milijuna godina).

Zimzelena vegetacija

Uspon u planinarski dom.

Listopadna vegetacija

Uspon u planinarski dom.

Pogled na Split

Strmina pred nama

,,Eno, vidite gore ljude? Onamo idemo!'' A ljudi su izgledali kao mikroorganizmi.

Pogled s uspona

Pogled s vrha

Vickov stup

Pogled

na Split, Čiovo, Kaštelanski zaljev, Kaštela itd.

Greben

Mosora

Pogled na Veliki Kabal

najviši vrh Mosora (1339 m)

Pogled dolje

na primorsku stranu; spuštanje će biti vrlo naporno...

Kamenice

mali krški reljefni oblik; nastale stajanjem vode koja otapa stijenu

Hodanje po grebenu

je bilo čak i opasno; jako su važne gojzerice jer one ,,drže stijenu'', to jest ne skližu se

Hodanje po grebenu

prema Velikom Kablu, najvišem vrhu Mosora; Sjeverna strana (lijevo) ima snijega, a južna nema - zbog osunčanosti - Sunce jače zagrijava južnu stranu

Kamenice

nastale otapanjem stijene - otapa ju voda

Pogled dolje

niz južnu, primorsku stranu; u pozadini su more i Brač

Penjanje po grebenu

bilo je i malo opasno - trebalo je biti pažljiv (tada nitko ne razgovara:)

Penjanje po grebenu

Pogled na sjever

na Dalmatinsku zagoru; u pozadini je Dinara sa snijegom na vrhovima

S Velikog Kabla: dva Sveta Jure

Prvi vrh je Sveti Jure na Biokovu (1319 m), a drugi je najviši vrh Biokova (1762 m). Ovo je pogled s najvišeg vrha Mosora (Velki Kabal, 1339 m).

Izvor

Opet smo u podnožju (nakon napornog spuštanja gdje jako pomažu štapovi da se ne oštete koljena). Izvor čiste krške vode.

Kamenice

nastale stajanjem vode na jednom mjestu i njenim otapanjem (nagrizanjem) stijene

Samo na magarcu

Planinarski dom je vrlo opremljen, ali za sve su zaslužni ,,tovar i čovik'' - domar i ovaj magarac

Perun

uzvišenje između udoline pod Mosorom i mora nazvano je po slavenskom bogu - naziv je ostao do danas!