Andautonia i Aquae Iasae


Andautonia

 - rimski grad na desnoj obali Save, na mjestu današnjeg sela
Šćitarjevo (kraj Velike Gorice)
 

Aquae Iasae
 - rimski grad na mjestu današnjih Varaždinskih Toplica

horizontal rule

 

Andautonia

Andautonia

Cesta, koja nastavlja dalje preko Save prema Poetoviumu (Ptuju).

Andautonia

Nekoliko kilometara dalje, u Sesvetama (preko Save), postoji naselje Rimski Put - očito nazvano po ovoj cesti

Andautonia

Andautonia

Andautonia

Andautonia

Andautonia

Andautonia

Andautonia

podno grijanje (hipokaust) - hipo = ispod, donji

Andautonia

kanal kanalizacije

Andautonia

kanal kanalizacije

Andautonia

grobnica

Andautonia

Andautonia

rimske igre

Andautonia

cesta

Andautonia

na cesti

Šćitarjevo

današnje središte sela Šćitarjevo, ispod kojeg su ostaci nekadašnjeg grada

Andautonia i Šćitarjevo

antičko i današnje

Aquae Iasae

Aquae Iasae

Aquae Iasae

Aquae Iasae

Aquae Iasae