Sveta Sofija (Η Αγία Σοφία, I Agija Sofija)


 - Ova crkva nije posvećena nekoj osobi, koja se zove Sveta Sofija, premda je u crkvi ikona Svete Sofije i njezinih triju kćeri Vjere, Nade i Ljubavi.
 - Crkva je posvećena božanskoj mudrosti (ili Božanskoj Mudrosti).

 - Izgrađena je između 690. i 730. godine.
 - Nakon osmanske okupacije grada preuređena je u džamiju, ali tek nakon 150 godina.
 - 1890. oštetio ju je velik požar
 - 1907.-10. Osmanlije je obnavljaju
 - 1912. opet je predana kršćanima i preuređena u crkvu.

 
 

 

U gradu

Grad Solun izgleda ovako: u središtu su nove zgrade (koje izgledaju poput apartmana) i među njima su prastare i prekrasne crkve, na nekoliko metara nižoj razini.

Trg Svete Sofije

Trg je dobio naziv po crkvi.

Trg Svete Sofije

Stražnja strana

Primjećuje se apsida.

Uzal u dvorište

Oko pravoslavnih crkava je dvorište i sve je ograđeno ogradom. Tako se možete psihički pripremiti za ulazak, smiriti se od gradske vreve. Kod svake crkve su dvije zastave: grčka i bizantska.

Kapelica na ulazu

U kapelici se mogu zapaliti svijeće.

U dvorištu

U dvorištu

Jaslice

su postavljene za Božić

Ostaci povijesti

Osmanlije su dodali mnogo toga kada su crkvu bili prenamijenili u džamiju.

Staro i novo

Primijetite da je razina današnjega grada nekoliko metara viša od one iz prošlosti.

Uvečer

U crkvi

Ikonostas i apsida

Ikonostas

Pravoslavne crkve imaju pregradu na kojoj stoje slike (ikone). Ta se pregrada naziva ikonostas. ,,Ikona'' je grčka riječ.

U crkvi

Mozaik na kupoli, kraj 9. st.

prikazuje Uzašašće. Pored Isusa stoje njegova majka s anđelima i apostolima, koji su prikazani realistično i s obilježjima osobnosti: jedan gleda uvis zaklonivši oči dlanom, drugi se zamislio podbočivši glavu dlanovima.

U crkvi

Kapiteli

su jedini očuvani plastični ukras. Svi su listići okrenuti na istu stranu!

Vjeruje se

da su kapiteli sa jedne starije građevine iz 5. stoljeća.

Kapiteli i lukovi

U crkvi

U crkvi

Zidno slikarstvo

iz 11. stoljeća

Zidno slikarstvo

Slično

kao u istoimenoj crkvi u Carigradu

Mozaik u apsidi, 8. st.

prikazuje Madonu s Djetetom Isusom

Marija s Isusom

na zlatnoj pozadini - svojstveno bizantskoj umjetnosti

Ikonostas i apsida

U crkvi

U crkvi

Svete mučenice Vjera, Nada i Ljubav i majka im Sofija

mučene u vrijeme nekršćanskog cara Hadrijana u Rimu - moja najdraža ikona:

Na grčkom: Σοφία, Αγάπη, Πίστη και Ελπίδα (Sofija, Agapi, Pisti kai Elpida).

Ikona

- treba još utvrditi koga predstavlja! :)

Sarkofag

...također još za otkriti

Sveta Sofija 1910.

Od 1585. do 1912. crkva služila kao džamija. Sve su freske i mozaici bili pregipsani.

Nema fresaka i mozaika

Sveta Sofija oko 1910.

Džamija

Solun 1910.-1917.