Osmanski Solun


 - Solun je pod osmanlijskom vlašću bio od 1430. do 1913. godine.
 - Turski naziv grada glasi: Selanik (od Thessaloniki)
 - Osmanlije su većinu crkva pretvorili u džamije, a sve su opljačkali
 - Osmanski je sultan Židovima prognanima iz Španjolske i Portugala dopustio da se nasele u Solun i u početku im dao jednu crkvu za sinagogu;
    nakon nekoliko stoljeća činili su preko 50% stanovništva
 - u gradu je rođen Mustafa Kemal, nazvan Ataturk (Otac Turaka), osnivač današnje turske nacije, najveći heroj za Turke
 - u Prvom balkanskom ratu, 1913. godine, grčka je vojska vratila Solun pod svoju vlast nakon 483 godine


Nacionalni sastav stanovništva 1890. i 1913.:

 
                                     1890.                                                                                1913.

                                                                                                                                                   (Izvor: Wikipedija)Možemo primijetiti:
 - bilo je mnogo židovskog stanovništva - jer se naselilo nakon progona s Pirinejskog poluotoka, a sultan mu je dao pravo naseljavanja u Osmanskom carstvu jer su islamske države bile mnogo tolerantnije prema Židovima od kršćanskih zbog teološkog spora između židovstva i krščanstva (o Isusu); židovsku su zajednicu uništili nacisti u Drugom svjetskom ratu
 - udio Turaka je pao, a Grka porastao zbog prestanka osmanlijske, a početka grčke vlasti u gradu

 

(fotografije s početka 20. stoljeća: www.thessalonikicity.gr)

 

Solun 1900. - 1917.

Galerijev luk (Kamara)

Solun 1900. - 1917.

Solun 1900. - 1917.

Osmanski ustav (?)1908.

Crkva Sv. Jurja kao džamija

Jakub-pašina džamija

zapravo crkva Svete Katarine

Eski-saraj džamija

crkva Svetog proroka Ilije

Crkva Sv. Sofije kao džamija

Crkva Sv. Sofije kao džamija

1900. - 1917.

Sveta Sofija 1910.

Crkva Sv. Sofije kao džamija

Predaja grada 26.10.1912.

Osmanlije predaju grad ponovo Grcima.

Bezistan

na cesti Via Egnatia

Osmanlijsko kupalište

Osmanlijsko kupalište

Yaudi Hamam

Ataturkova rodna kuća

Više fotografija u galeriji ,,Muzeji"

Bijeli toranj

Simbol grada - izgradili ga Osmanlije odmah po okupaciji grada u 15. stoljeću. Služio je kao zatvor kada su janjičari digli ustanak protiv Mehmeda II. - on ih je tada 1826. ovamo zatvorio i dao poubijati pa se stoga zove i Krvavi toranj.