Bizantski muzej

 

horizontal rule

 

Zgrada muzeja

U dvorištu muzeja

Osnivač muzeja

Komadi tkanine

iz 4.-9. st.

Koptski odjeća i cipele

Odjevni predmet je iz 6., a cipele 6.-8. stoljeća.

Tkanina ukrašena motivima flore i faune

4.-8. st.

Stela (nadgrobna kamena ploča)

vapnenac, 6.-8. st.

Vapnenačka nadgrobna stela

s figurama koje se drže za ruke; 3.-4. st.

Koptsko liturgijsko ruho

od svile i metalnih traka

Koptska umjetnost

Zlato s Lesbosa

iz grada Mitilene (626.-627.g.)

Izložba

je vrlo bogata, bolja i od one Bizantskoga muzeja u Solunu.

Drveni križ

s malim srebrnim i steatitnim ikonama, 14./15.st.

Svileni epigonation (liturgijski predmet)

s likom Isusa Krista i drugim likovima, 14. st.

Evanđelistar na pergameni

rukopis iz Hadrianopolisa, 12. st.

Liturgija na pergameni

Svitak na kojem je napisan tekst Božanske liturgije (mise) Sv. Bazilija, 13. st.

Mozaična ikona

Majke Božje s Isusom, motiv ,,Episkepsis'' (Posjet), iz crkve Sv. Mazilija u gradu Τριγλια (Triglia) u Maloj Aziji, radionica u Konstatinopolisu, kasno 13. st.

U Muzeju

Mramorna ikona

Solun, 12. st.

Dvostrana ikona

Na ovoj strani je Sv. Katarina, a na drugoj aba Zosima i Sv. Marija Egipatska; grad Berroia u Makedoniji, 2. pol. 14. st.