Atenske crkve

Osim antičkih, glavni grad Grčke ima i mnoštvo bizantskih spomenika, prvenstveno crkava. Mnoge su od njih u vrijeme otomanske okupacije bile devastirane, ali onda su obnovljene.
Zaronimo u dijelić grčkog pravoslavlja:Video: Bogojavljenska procesija

horizontal rule

 

Crkva Svetih Apostola (11. st.)

na Agori; izgrađena je u 11. stoljeću

Crkva Svetih Apostola

na Agori; obnovljena je 1950-tih.

Crkva Svetih Apostola

Krist Svevladar (Pantokrator) - freska na kupoli

Crkva Svetih Apostola

na Agori

Crkva Svetih Apostola

srednjovjekovne freske (11.st.)

Crkva Svetih Apostola

srednjovjekovne freske (11.st.)

Ranokršćanski reljefi

s Agore

Crkva Svetih Apostola

na Agori

Ranokršćanski reljef

s Agore; pred crkvom Sv. Apostola

Ranokršćanski reljef

na Agori

Crkva Svetih Apostola

freske

Pred crkvom Sv. Apostola

na Agori

Crkva Svetih Apostola

Bizantska crkva

u središtu grada; niža je od ostatka grada je rje cijeli grad u starom i srednjem vijeku bio na nižoj razini.

Pripreme za bogojavljensku procesiju

Bogoslužje

u crkvi prije procesije, koje je trajalo oko dva sata.

Pripreme za bogojavljensku procesiju

Pripreme za bogojavljensku procesiju

na kojoj su sudjelovali političari iz gradskog i državnog vrha

Bogojavljenska procesija

Bogojavljenska procesija

s političarima iz vrha grada i države

Molitva nad bazenom

u kojega će (6.1.!) skočiti mladići da bi plivali za križem.

Plivanje za križem

Jedan ga je od plivača prvi uhvatio. Ovo je tradicija u pravoslavnim zemljama.

Metropolis

glavna crkva Grčke pravoslavne crkve

Metropolis

Metropolis

Gradnja je počela 1842., a završila 1862..

Mala Metropolis (12. st.)

Mala Metropolis (12. st.)

Mala Metropolis (12. st.)

Mala Metropolis (12. st.)

Mala Metropolis (12. st.)

Mala Metropolis (12. st.)

Metropolski trg

na kojem su katedralna crkva (Metropolis) i Mala Metropolis.

Pogled s Akropole

na jendu crkvu

Ruska crkva

Stara bazilika na rijeci

Stara bazilika na rijeci

Stara bazilika na rijeci

Stara bazilika na rijeci

Liturgija u crkvi

u naselju izvan gradskog središta

Crkva u naselju

izvan gradskog središta