Antička Atena

Starogrčki grad Atena prednjačio je kulturom u vrijeme stare Grčke. Ovdje je ostalo mnogo ostataka koji govore o tome, a to je zapravo ishodište europske kulture. Najpoznatiji i nhajveći lokaliteti su Akropola, Agora, i Rimska agora.AkropolaAgora

 

horizontal rule

 

Rimska agora

Hadrijanova knjižnica

Rimska agora

Hadrijanova knjižnica; Car Hadrijan bio je grkofil i nekoliko je puta u životu posjetio Atenu. Tada je osnovao knjižnicu (132. g.), dao proširiti Rimsku agoru te dovršio hram Olimpijskog Zeusa.

Rimska agora

Hadrijanova knjižnica

Rimska agora

Hadrijanova knjižnica

Rimska agora

Hadrijanova knjižnica

Rimska agora

Hadrijanova knjižnica

Hadrijanova vrata

vrata rimskoga cara na rimskoj agori

Kerameikos

je dio grada koji se tako zove po izradi keramike, a tu je bilo veliko atensko groblje.

Kerameikos

Kerameikos

Kerameikos

Kerameikos

Hram Olimpijskog Zeusa

Hram Olimpijskog Zeusa

bio je jedan od najvećih hramova u staroj Grčkoj.

Hram Olimpijskog Zeusa

Hram Olimpijskog Zeusa

Hram Olimpijskog Zeusa

Gradnja je počela u 6. st. pr.n.e., ali je završila tek u vrijeme rimskog cara Hadrijana, u 2. st. n.e.. Sada je ruševina.

Hram Olimpijskog Zeusa

Pogled s Akropole

na hram Olimpijskog Zeusa

Dionizovo kazalište

Rimska agora

Rimska agora

Toranj vjetrova, iz 2. st.

Rimska agora

Rimska agora

Rimska agora

Rimska agora

Rimska agora

Rimska agora

Hram Atene Nike (Pobjedne)

na Akropoli

Nacionalni arheološki muzej

bio je tada zatvoren.