Palača Tau


Ova se palača nalazi odmah uz katedralu i u njoj živi biskup. Građena je od 1498. do 1509. godine. U njoj su odsjedali i francuski kraljevi kada bi dolazili u grad na krunjenje u katedrali. Naziv je dobila zbog tlocrta koji izgleda kao grčko slovo tau.

Krajem godine u njoj je bila izložba jasnila. osim toga, bio je i simpatični ugođaj zimskih dana i večeri uz drvca i stolove.

horizontal rule

 

Prilaz Palači

jednog vedrog dana krajem prosinca

Prilaz Palači

Palača izvana

Izložba jaslica

Izložba jaslica

Izložba jaslica

Izložba jaslica

Izložba jaslica

U palači

U palači

U palači

Kruna

francuskih kraljeva; u obližnjoj katedrali krunili su se kraljevi

Kraljevski plašt

Kapelica

u gotičkom stilu

Dugi stol

za duge zimske večeri

Dugi stol

u sobi

U sobi

U sobi

U sobi

Dugi stol

Dugi stol

Maketa

jednog dijela sela pod snijegom

Malo selo

pod snijegom

U selu

sa snijegom

U selu

U selu

U selu

U selu

Jaslice

ali tako da se radnja iz Betlehema preselila u Francusku!