Samostan Svetog Mihaela (Mont-Saint-Michel) - otok i poluotok - ovisno o morskim mijenama (na parkiralištu je upozorenje da, ako ne maknete automobil, on biti pod vodom!)
 - Benediktinci osnovali samostan 965./966.
 - ispod samostana je izgrađeno podgrađe
 - od 1979. Svjetska baština UNESCO-aWikipedija

horizontal rule

 

Na putu za samostan

gradić gdje se presjeda na drugi autobus.

Na putu za samostan

u gradiću gdje se presjeda na drugi autobus.

Ravnica uz more

Na putu za samostan.

Upozorenje o plimi

Od 19 sati automobil vam je pod vodom (ako ga ne maknete)!

Između plime i oseke

Parkiralište koje će u 19 sati biti poplavljeno.

U podgrađu

ispod samostana

U podgrađu

ispod samostana

U podgrađu

ispod samostana

U podgrađu

ispod samostana

Pogled iz podgrađa

na samostan

Samostan

Zvonik samostanske crkve

Gotika

Klaustar samostana

Pogled na podgrađe

U crkvi

samostana; nedjeljna sv. misa

Gotika

Svetište crkve

Gotika

samostanske crkve

Gotički klaustar

Pogled iz klaustra

Gotička

crkva i klaustar

Sveti Mihovil

Arkanđeo vojskovođa na vrhu zvonika

Pogled iz klaustra

Pogled iz klaustra

Klaustar

U klaustru

pogled kroz gotiku

Ravnica ulazi u more

Tekućice su donijele pijesak u more.

Gotika

u klaustru

Klaustar

U samostanu

Gotički lukovi

U samostanu

U samostanu

Tipično za gotiku.

Gotička crkva

s karakterističnim prozorima i čudovištima.

U samostanu

U samostanu

Pieta iz 15. stoljeća.

Freske

Stepenište

U samostanu

prava gotika!

Gotika

Gotika

Opet smo u podgrađu

Ispod samostana

More i ravnica

Vrlo malo povišenje mora poplavljuje veliku površinu.

Parkiralište

- buduće morsko dno

U podgrađu

Brežuljak Svetog Mihovila

Brežuljak Svetog Mihovila

More, kopno i ljudi

Brežuljak Svetog Mihovila

Odlazak