Crkva Svetoga Petra


Ova se crkva nalazi u povijesnom središtu grada, na jednom genijalnom tipično francuskom trgu. Crkva je gotička ili neogotička, puna vitraja i šiljastih lukova. Pogledajmo je:

Video: Trg i crkva

horizontal rule

 

Trg

na kojem se nalazi crkva, tipični je francuski.

Pročelje

je, kao i cijela crtkva, (neo)gotičko.

Glavni portal

(neo)gotički

Glavni portal

Detalj

Unutrašnjost

Apsida

s vitrajima

Unutrašnjost

Molitva

koju predstavljaju svijeće pred slikom Majke Božje u bizantskom stilu.

Propovjedaonica

Gotički oltar

Usko, visoko, šiljasto

- to je gotika.

Vitraj

Vitraj

Vitraj

Vitraj

Vitraj

Detalj

vitraja u apsidi

Detalj

vitraja u apsidi

Detalj

vitraja u apsidi

Kipovi

Orgulje

Unutrašnjost crkve

Izvana

Na odlasku smo.

Izvana