Crkva Svetog Vinka Paulskog

Ova se crkva nalazi u u parku koji je zimi prekrasan. On je u udolini, a na brežuljku iznad njega je dvorac čiji su zidovi vrlo strmi iznad vas. Nasuprot dvorca je crkva Svetog Vincenta.

Crkva je izgrađena u 17. stoljeću u tzv. isusovačkom stilu.

Nevjerojatna su crnogorična cedrova stabla pod snijegom, na trgu Augustina Thierrya.

horizontal rule

 

Crkva i park

Crkva i park

Crkva i park

Orgulje u crkvi

Orgulje i kor

Crkva i cedar

Cedrova stabla

Cedrova stabla

Zimski ugođaj

Zimski ugođaj

Atlaski cedar

cedrus atlantica

Zimski ugođaj

Cedar i crkva

Pogled na dvorac

Cedar

Cedar

Cedar i crkva

Zimski ugođaj

Zimski ugođaj

Zimski ugođaj

Zimski ugođaj

Atlaski cedar

Atlaski cedar

Atlaski cedar

može narasti i do 40 metara u visinu.

Atlaski cedar

Atlaski cedar

Atlas (mlada planina u Maroku) bio je u francuskom posjedu.

Zimski ugođaj

Trg Augustin-Thierry

Crkva Sv. Vincenta

Crkva Sv. Vincenta

izgleda nestvarno.

Crkva Sv. Vincenta

Crkva Sv. Vincenta

U crkvi

U crkvi

Unutrašnjost je klasicistička.

Glavni oltar

Glavni oltar

Glavni oltar

Pieta

Slika Majke Božje

izgleda kao ikona - miješanje istočne i zapadne kršćanske tradicije

Vitraž

Vitraž