Crkva Sv. Nikole u gradu Blois - bila je crkva benediktinskog samostana koji je bio izgrađen u 12. i 13. stoljeću.

 - u vrijeme vjerskih ratova u 16. i 17. stoljeću bila je oštećena od strane protestantskih vojski

 - crkva je gotičkoga stila, ali su neki (stariji) dijelovi i romanički
 

horizontal rule

 

Oko crkve

Vidi se romanička apsida.

Crkva

je četvrtodjelna bazilika s dva tornja.

Mješavina romanike i gotike

Romanički prozori

sa zaobljenim lukovima

Gotički prozori

Tipična gotika

Glavno pročelje

s gotičkim portalima

Unutrašnjost

Romanika i gotika

Zazidani romanički prozori - romanika je bila dogmatski usmjerena: što manje svjetla i otvora. Dok je gotika (donji red lukova) bila prozračna i razigrana.

Gotička unutrašnjost

Pogled unatrag, prema koru.

Propovjedaonica

Nekada je svećenik propovjedao odavde i to je bio jedini dio kada je govorio narodnim jezikom (cijela je misa bila na latinskom).

Gotika i romanika

Gornji prozori (sa staklom) su gotički, a donji (zazidani) su romanički.

Otvoreni i zazidani prozori

Otvoreni i zazidani prozori

Otvoreni i zazidani prozori

Otvoreni i zazidani prozori

te gotički strop

Gotički lukovi

Gotički strop

Gotički ugođaj

Gotički ugođaj

Gotički ugođaj

Na prozoru je vitraj (obojeno staklo).

Kapitel stupa

Stupovi i kapiteli

Kapiteli

su jedna od većih vrijednosti ove crkve.

Kapiteli

Gotički ugođaj

Sveta Ivana Orleanska

Sainte Jeanne d'Arc

Kip Ivane Orleanske i suvremeni vitraž

Vitraž

Vitraž

Vitraži

Kapelica s vitražima

Kapelica s vitražima

Freske na stropu kapelice

Druga kapelica

Oko glavnog oltara

Opet smo vani

u hladnom siječanjskom danu na Loari.

Bar Sv. Nikole

preko puta crkve

Raskošna crkva

na vedrom ranosiječanjskom danu